www.kadodder.be // thuisbegeleiding@kadodder.be // tel 03/312 45 41

Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding

provincie Antwerpen vzw

Outreach

Reeds 40 jaar bouwen we ervaring op in het werken met personen met een beperking en hun context. Rond verschillende thema’s hebben wij kennis opgebouwd die we graag met anderen delen.
Daar wij steeds werken met gezinnen met een kind/jongere/volwassene met een ontwikkelingsvertraging en/of verstandelijke beperking, vertrekken we binnen onze thema’s ook steeds vanuit deze doelgroep.

Voor Wie

We bieden outreach aan kleine groepen. Binnen deze groep dienen minimum 3 personen ondersteuner te zijn van een persoon met een beperking. Het kan gaan om mantelzorgers, hulpverleners, leerkrachten, welzijnswerkers, vrijwilligers enz.
Bijvoorbeeld: een kinderopvang, scholen, diensten voor gezinszorg, CAW’s, sociale huizen, opvoedingswinkels, groepspraktijken, andere VAPH-voorzieningen of -diensten,…

Praktisch

De outreach wordt ambulant (op onze dienst) of mobiel (wij komen naar u) aangeboden.
Dit is gratis.
U kan een keuze maken uit ons aanbod, of u kan zelf een vraag stellen. Outreach is steeds casusoverstijgend.
Interesse in ons aanbod of heb je een vraag? Mail naar thuisbegeleiding@kadodder.be of bel 03/312.45.41

Aanbod

We hebben reeds een uitgewerkt aanbod rond volgende thema’s :
  • Verstandelijke beperking
  • Smog
  • Emotionele ontwikkeling
  • Bewindvoering
  • Verstandelijke beperking en Autisme
  • Brussen

Meer info