www.kadodder.be // thuisbegeleiding@kadodder.be // tel 03/312 45 41

Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding

provincie Antwerpen vzw

Thuisbegeleiding Kinderteam

Doelgroep

Babies, peuters en kleuters met ontwikkelingsmoeilijkheden.

Kinderen tot 12 jaar met een verstandelijke beperking (al dan niet met een bijkomende beperking : motorisch, visueel, auditief, autisme, gedrags- en emotionele stoornis) die nog in hun thuiscontext verblijven.

Aanbod

 • Luisteren en helpen bij het formuleren van zorgvragen
 • Opvoedingsadvies : tips rond eetsituaties, slapen gaan, zindelijkheid, grenzen stellen, structuur bieden, specifieke manieren van gedragsaanpak, …
 • Ontwikkelingsbegeleiding : opvolgen en bevorderen van de verstandelijke, emotionele, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, spelontwikkeling, tips voor hulpmiddelen en speelgoed, …
 • Steun aan ouders en brussen (broers en zussen) : stilstaan bij de emotionele beleving van ouders, broers en zussen, contact met andere ouders en brussen, …
 • Informatie geven over : mogelijkheden en beperkingen van het kind, administratie, vinden van scholen en voorzieningen, vakantie, vrije tijd, …
 • Gezinsoverschrijdende taken : inschakelen en coördineren van de juiste hulp, overleg met andere hulpverleners/school, …
 • Samenleven : kunnen praten met elkaar, afspraken maken, verdelen van de aandacht, …

De hulpvraag wordt omgezet naar een pakket.

VB.

 • pakket opvoedingsadvies
 • pakket communicatie
 • pakket ontwikkelingsstimulatie
 • pakket emotionele ontwikkeling
 • pakket inclusief onderwijs
 • pakket coördinatie van de zorg
 • pakket informatie en oriëntatie
 •  …

Tijdens een begeleiding kunnen meerdere pakketten gecombineerd worden.

Praktisch

Wij begeleiden enkel gezinnen woonachtig in de provincie Antwerpen.

Wij vragen een bijdrage per begeleidingsuur, het bedrag is afhankelijk van de begeleidingsvorm.

Het eerste contact gebeurt telefonisch, per mail of via het aanmeldingsformulier op deze website. De aanmelding gebeurt (bij voorkeur) door het gezin zelf.

Hierna volgt een kennismakingsgesprek.

Na dit gesprek komt u op onze wachtlijst terecht.
De duur van de wachttijd is afhankelijk van de regio waarin u woont. Bij heel concrete vragen proberen we u dadelijk verder te helpen.

Kinderen of jongeren die gebruik maken van een MFC (multifunctioneel centrum) of een internaat GO (gemeenschapsonderwijs) begeleiden wij niet.

Meer info

Wil je meer weten over thuisbegeleiding?
Contactformulier