www.kadodder.be // thuisbegeleiding@kadodder.be // tel 03/312 45 41

Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding

provincie Antwerpen vzw

Thuisbegeleiding Jovoteam

Doelgroep

Jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking (al dan niet met een bijkomende beperking : motorisch, visueel, auditief, autisme, gedrags- en emotionele stoornis) die nog in hun thuiscontext verblijven.

Aanbod

 • Luisteren en helpen bij het formuleren van zorgvragen
 • Begeleidingsadvies : tips omtrent grenzen en structuur bieden, vrijheid geven, hoe iets aanleren, specifieke manieren van gedragsaanpak, tips voor hulpmiddelen, …
 • Persoonlijke begeleiding van de jongere of volwassene rond : emoties, zelfbeeld, toekomstplanning, zelfstandigheid, seksualiteit en relatievorming, keuzes maken, …
 • Steun aan ouders en brussen (broers en zussen) : stilstaan bij de emotionele beleving van ouders, broers en zussen, contact met andere ouders en brussen, …
 • Informatie geven over : mogelijkheden en beperkingen van de jongere of volwassene, administratie, beschermingsmaatregelen, vinden van scholen en voorzieningen, vakantie, vrije tijd, …
 • Gezinsoverschrijdende taken : inschakelen en coördineren van de juiste hulp, overleg met andere hulpverleners/school/dagcentrum/werkplaats, …
 • Samenleven : kunnen praten met elkaar, afspraken maken, respect voor elkaar, …

De hulpvraag wordt omgezet naar een pakket.

VB.
 • pakket vrije tijd
 • pakket coördinatie van de zorg
 • pakket emotionele ontwikkeling
 • pakket individuele begeleiding
 • pakket beschermingsmaatregelen
 • pakket informatie en oriëntatie

Tijdens een begeleiding kunnen meerdere pakketten gecombineerd worden.

Praktisch


Wij begeleiden enkel gezinnen woonachtig in de provincie Antwerpen.

Wij vragen een bijdrage per begeleidingsuur, het bedrag is afhankelijk van de begeleidingsvorm.

Het eerste contact gebeurt telefonisch, per mail of via het aanmeldingsformulier op deze website. De aanmelding gebeurt (bij voorkeur) door het gezin zelf.

Hierna volgt een kennismakingsgesprek.

Na dit gesprek komt u op onze wachtlijst terecht.
De duur van de wachttijd is afhankelijk van de regio waarin u woont. Bij heel concrete vragen proberen we u dadelijk verder te helpen.


Jongeren die gebruik maken van een MFC (multifunctioneel centrum) of een internaat GO (gemeenschapsonderwijs)  begeleiden wij niet.

Meer info

Wil je meer weten over thuisbegeleiding?
Contactformulier