Ouderwerking

Wie zijn wij ?

De ouderwerking bestaat uit een groepje ouders, die vanuit eigen ervaringen andere ouders willen ondersteunen bij hun vragen, zorgen en problemen.

De meeste ouders kregen zelf ooit thuisbegeleiding en staan al wat verder in hun proces van zoeken bij het hebben van een kind met een beperking.

Wat doen wij?

Wij komen 3 à 4 keer per jaar samen in een werkgroep die mee begeleid wordt door een thuisbegeleider. Wij denken mee over inhoudelijke thema’s zoals bv.:

  • de visie en de nieuwe tendensen binnen Kadodder en de hulpverlening.
  • de keuzes i.v.m. opvang en school.
  • de specifieke situatie van broers en zussen (brussen).

Wij worden ingeschakeld bij het organiseren van info-avonden.

Wij begeleiden mee ouderpraatgroepen.

Wij kunnen als bezoekouder aan huis komen voor gesprek.

Waarvoor kan een bezoekouder gevraagd worden?

De bezoekouder vertelt vanuit eigen ervaringen over o.a.:

  • de verwerking van de beperking van zoon of dochter.
  • de vragen en gevoelens bij het nemen van moeilijke beslissingen zoals keuze van onderwijs, opvang, internaat.
  • de mogelijke problemen bij broers en zussen.
  • de beslissing om zoon of dochter uit huis te laten wonen.
  • de gedragskenmerken bij een bepaald syndroom.
  • de zoektocht naar hulpmiddelen.
  • … andere thema’s waar je als ouder mee te maken krijgt.