Boek: Over bloemkolen en gele limonade

Kadodder kan bogen op een ervaring van vijfentwintig jaar opvoedingsondersteuning bij gezinnen met een thuiswonend lid met een verstandelijke beperking.

Door de jaren heen ontwikkelde Kadodder een duidelijke visie op vraaggestuurde ondersteuning van gezinnen. Een groot respect en vertrouwen in de competenties van de ouders en het gezinslid met de beperking is daarbij het vertrekpunt.

Koop ons boekWelke hulpvragen stellen deze gezinnen? Hoe moet de thuisbegeleidingsdienst daarmee omgaan? Hoe worden, samen met de betrokkenen, antwoorden geformuleerd op deze vragen?

De auteurs-thuisbegeleiders beschrijven in dit boek hun visie, doelstellingen en methoden vanuit hun dagelijkse praktijk.

Het hulpverleningsaanbod is voortdurend in evolutie: desinstitutionalisering, inclusie, emancipatorisch denken, zorg op maat, volwaardig burgerschap enz. zijn principes die meer en meer ingang vinden in de gehele zorg voor personen met een verstandelijke beperking.

Kadodder toont aan dat ambulante ondersteuning aan gezinnen met een persoon met een verstandelijke beperking tegemoet kan komen aan complexe hulpvragen en -behoeften.

Kadodder is gevestigd in Zoersel en is vooral actief in de provincie Antwerpen.

Over bloemkolen en gele limonade – thuisbegeleiding vanuit systeemtheoretische invalshoek

ISBN: 90-441-17211
€15,00 + verzendkosten

Interesse? Bezorg ons uw gegevens via onderstaand formulier:

Aankoop boek

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw adres (verplicht)