www.kadodder.be // thuisbegeleiding@kadodder.be // tel 03/312 45 41

Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding

provincie Antwerpen vzw

Thuisbegeleiding Kinderteam

Doelgroep

Babies, peuters en kleuters met ontwikkelingsmoeilijkheden.

Kinderen tot 12 jaar met een verstandelijke beperking (al dan niet met een bijkomende beperking : motorisch, visueel, auditief, autisme, gedrags- en emotionele stoornis).

Aanbod

  • Luisteren en helpen bij het formuleren van zorgvragen
  • Opvoedingsadvies : tips rond eetsituaties, slapen gaan, zindelijkheid, grenzen stellen, structuur bieden, specifieke manieren van gedragsaanpak, …
  • Ontwikkelingsbegeleiding : opvolgen en bevorderen van de verstandelijke, emotionele, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, spelontwikkeling, tips voor hulpmiddelen en speelgoed, …
  • Steun aan ouders en brussen (broers en zussen) : stilstaan bij de emotionele beleving van ouders, broers en zussen, contact met andere ouders en brussen, …
  • Informatie geven over : mogelijkheden en beperkingen van het kind, administratie, vinden van scholen en voorzieningen, vakantie, vrije tijd, …
  • Gezinsoverschrijdende taken : inschakelen en coördineren van de juiste hulp, overleg met andere hulpverleners/school, …
  • Samenleven : kunnen praten met elkaar, afspraken maken, verdelen van de aandacht, …

Praktisch

Het eerste contact gebeurt telefonisch, per mail of via het aanmeldingsformulier op deze website. De aanmelding gebeurt (bij voorkeur) door het gezin zelf.

Binnen de zes weken neemt een van de intakers daarna contact op voor een eerste afspraak.

Na de intake komt u op onze wachtlijst terecht. De lengte van de wachtlijst is afhankelijk van de regio waarin u woont.

Wij begeleiden enkel gezinnen die woonachtig zijn in de provincie Antwerpen.

Begeleiding kan binnen Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) opgestart worden.

Indien de intensiteit hoger dient te zijn dan voorzien binnen RTJ, dient een indicatiestellingsverslag door een multidisciplinair team opgesteld te worden.

Kostprijs: er is een vast bedrag per uur vastgelegd door het VAPH.

Kinderen of jongeren die gebruik maken van een internaat begeleiden wij niet.