www.kadodder.be // thuisbegeleiding@kadodder.be // tel 03/312 45 41

Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding

provincie Antwerpen vzw

Thuisbegeleiding Jovoteam

Doelgroep

Jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking (al dan niet met een bijkomende beperking : motorisch, visueel, auditief, autisme, gedrags- en emotionele stoornis).

Aanbod

  • Luisteren en helpen bij het formuleren van zorgvragen
  • Begeleidingsadvies : tips omtrent grenzen en structuur bieden, vrijheid geven, hoe iets aanleren, specifieke manieren van gedragsaanpak, tips voor hulpmiddelen, …
  • Persoonlijke begeleiding van de jongere of volwassene rond : emoties, zelfbeeld, toekomstplanning, zelfstandigheid, seksualiteit en relatievorming, keuzes maken, …
  • Steun aan ouders en brussen (broers en zussen) : stilstaan bij de emotionele beleving van ouders, broers en zussen, contact met andere ouders en brussen, …
  • Informatie geven over : mogelijkheden en beperkingen van de jongere of volwassene, administratie, beschermingsmaatregelen, vinden van scholen en voorzieningen, vakantie, vrije tijd, …
  • Gezinsoverschrijdende taken : inschakelen en coördineren van de juiste hulp, overleg met andere hulpverleners/school/dagcentrum/werkplaats, …
  • Samenleven : kunnen praten met elkaar, afspraken maken, respect voor elkaar, …

Praktisch


Het eerste contact gebeurt telefonisch, per mail of via het aanmeldingsformulier op deze website. De aanmelding gebeurt (bij voorkeur) door het gezin zelf.

Binnen de zes weken neemt een van de intakers daarna contact op voor een eerste afspraak.

Na de intake komt u op onze wachtlijst terecht. De lengte van de wachtlijst is afhankelijk van de regio waarin u woont.

Wij begeleiden enkel gezinnen die woonachtig zijn in de provincie Antwerpen.

Begeleiding kan binnen Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ) opgestart worden.

Indien de intensiteit hoger dient te zijn dan voorzien binnen RTJ, dient een indicatiestellingsverslag door een multidisciplinair team opgesteld te worden.

Personen boven de 18 jaar dienen dan een aanvraag tot begeleiding te doen bij het VAPH.

Kostprijs: er is een vast bedrag per uur vastgelegd door het VAPH.

Jongeren die gebruik maken van een internaat begeleiden wij niet.

Cliënten dienen nog in hun thuismilieu te wonen.